Απαραίτητα έγγραφα για συμμετοχή σε Ιστιοπλοικό αγώνα λόγω Covid-19

Τα συνημμένα έγγραφα είναι απαραίτητα για την συμμετοχή σε Ιστιοπλοικούς αγώνες:

1. Έκδοση Αθλητικής Ταυτότητας ή η ανανέωση της σε περίπτωση που έχει λήξη.
2, Ύπαρξη Κάρτας Υγείας Αθλητή από καρδιολόγο ή πιστοποιημένο παθολόγο (η κάρτα αυτή είναι απαραίτητη για την αθλητική ταυτότητα)
3.Ιατρικό ιστορικό το οποίο συμπληρώνεται από ιατρό και παραμένει στο αρχείο του καθότι αποτελεί ιατρικό απόρρητο.
4. Ιατρική βεβαίωση από τον ιατρό βασιζόμενη στο Ιατρικό ιστορικό η οποία προσκομίζεται στην γραμματεία του ομίλου.
5.  Πρίν την επιβίβαση στο σκάφος και πριν κάθε ιστιοδρομία κάθε αθλητής πρέπει να συμπληρώνει και να παραδίδει στον κυβερνήτη την Κάρτα Εισόδου η οποία μένει στην κατοχή του κυβερνήτη.
Ειδικά για τους κυβερνήτες θα βρείτε συνημμένα τις Οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 τόσο για ιδιωτικά όσο και για επαγγελματικά σκάφη.
Επίσης συνεμμένα θα βρείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως και το Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΕΙΟ.
.ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Πρωτόκολλο για Επαγγελματικά Σκάφη-αναψυχής_COVID-19_V2_26.5.2020-1
Πρωτόκολλο για Ιδιωτικά Σκάφη-αναψυχής_COVID-19_V1_26.5.2020_0

ΙΑΤΡΙΚΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ιατρικό Ιστορικό

Κάρτα Εισόδου

Κάρτα υγείας αθλητή

Εντυπο αθλητικής ταυτότητας