ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Το τμήμα έχει σκοπό να μετεκπαιδεύσει απόφοιτους του τμήματος αρχαρίων σε γνώσεις αγωνιστικής ιστιοπλοΐας, ώστε να γίνουν ικανά και υπεύθυνα πληρώματα αποκτώντας γνώσεις τριμαρίσματος, κινήσεων και τιμονέματος αγωνιστικών σκαφών.