ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Το τμήμα έχει σκοπό να μετεκπαιδεύσει απόφοιτους του τμήματος αρχαρίων ώστε αφ’ ενός να εμπεδώσουν τις γνώσεις του πρώτου τμήματος, αφ’ ετέρου ν’ αποκτήσουν περισσότερη εμπειρία για τη ναύλωση ή τη διακυβέρνηση κάποιου σκάφους.