69η Σειρά Βασικής Εκπαίδευσης Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας
ανακοινώνει την έναρξη
της 69ης  Σειράς Βασικής Εκπαίδευσης Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας

Εγγραφές μαθητών θα πραγματοποιούνται έως την Δευτέρα 17/9/2018
Συγκέντρωση μαθητών Δευτέρα 17/9/2018 στο εντευκτήριο του Ομίλου
1ο Θεωρητικό μάθημα Τετάρτη 19/9/2018
1ο Πρακτικό μάθημα Σάββατο 22 & Κυριακή 23/9/2018

πληροφορίες στη γραμματεία του Ι.Ο.Χ.  τηλ.: 22210 85016