68Η ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας
ανακοινώνει την έναρξη
της 68ης  Σειράς Βασικής Εκπαίδευσης Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας

Εγγραφές μαθητών θα πραγματοποιούνται έως την Τετάρτη 02 Μαΐου 2018
Συγκέντρωση μαθητών Τετάρτη 02 Μαΐου 2018 στο εντευκτήριο του Ομίλου
1ο Θεωρητικό μάθημα Δευτέρα 07 Μαΐου 2018
1ο Πρακτικό μάθημα Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Μαΐου 2018

πληροφορίες στη γραμματεία του Ι.Ο.Χ.  τηλ.: 22210 85016