63η Σχολή Βασικής Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θάλασσας

Η 63η σχολή βασικής ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας θα ξεκινήσει στις αρχές Μαΐου 2015.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την Δευτέρα 27.04.2015 και συγκέντρωση μαθητών/εγγραφές την Τετάρτη 29.04.2015.