ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Το πρόγραμμα Ιστιοπλοΐας Τριγώνου τροποποιείται σύμφωνα με τον πίνακα  που επισυνάπτεται

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ