ΤΕΛΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (ΤΕ.Π.Α.Η.)

Δημοσιεύτηκε και τίθεται σε ισχύ από 01.12.2017 ο νόμος 4504/29.11.2017 (αρ. φύλλου 184) που αφορά στην νέα, πρόσθετη επιβάρυνση των σκαφών.

Οι λεπτομέρειες αναφέρονται στο άρθρο 85.

ΤΕ.Π.Α.Η