ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ι.Ο.Χ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητά μέλη,

Σύμφωνα με το καταστατικό του Ομίλου προκηρύσσεται Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 20:00, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου με θέματα:

  •  Οικονομικός Απολογισμός 2017
  • Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  • Προϋπολογισμός 2018
  • Ενημέρωση μελών για την εξέλιξη του προστίμου
  • Ενημέρωση μελών για την νομιμοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

 Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 και ώρα 19:00, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο