ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ι.Ο.Χ.

Υπενθυμίζεται η επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μελών του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χαλκίδας, που σύμφωνα με το δημοσιευμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Ι.Ο.Χ. έχει προγραμματισθεί για την Τετάρτη 08 Μαρτίου 2017 και ώρα 20:00 στο εντευκτήριο του Ομίλου.

Παρακαλώ θεωρήστε την παρουσία σας επιβεβλημένη και λόγω της κρισιμότητας των συνθηκών που καθημερινά σχεδόν αντιμετωπίζουμε, αλλά και για την ενημέρωσή σας επί των πεπραγμένων και του σχεδιασμού των μελλοντικών στοχεύσεων προς όφελος του Ομίλου μας.