ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ι.Ο.Χ. ΣΤO ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το σκάφος “ΙΟΛΗ” με κυβερνήτη τον Γιάννη ΜΙΧΟ ταξιδεύει τη σημαία του Ι.Ο.Χ. στις ιστιοδρομίες του Ράλλυ ΑΙΓΑΙΟΥ που διοργανώνει ο ΠΟΙΑΘ

Στον Κυβερνήτη και τα μέλη του πληρώματος ευχόμαστε κάθε επιτυχία