Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση στο Ομίλου

Αγαπητό μέλος,

έχοντας διανύσει μια μέσης διάρκειας περίοδο στη διαχείριση του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χαλκίδας το Διοικητικό Συμβούλιο σε καλεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών που έχει προγραμματίσει για την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 19:00 στο εντευκτήριο του Ομίλου.
Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν περιγράφονται κατωτέρω:

Έκθεση πεπραγμένων
Οικονομικός Απολογισμός του έτους 2014
Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής
Προϋπολογισμός του έτους 2015
Σχεδιασμός Λειτουργίας Ι.Ο.Χ.
Ανοιχτή Θάλασσα
Τμήματα Τριγώνου
Προτάσεις για την βελτίωση/αναβάθμιση της λειτουργίας του Ομίλου.
Η παρουσία σου όχι μόνο θεωρείται απαραίτητη αλλά είναι και απαιτητή, ώστε με την ανταλλαγή απόψεων να οδηγηθούμε στην καταλληλότερη μεθόδευση και με την σύμπραξη όλων στην βέλτιστη μορφή λειτουργίας του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου μας.
Στην περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί η απαραίτητη – σύμφωνα με το καταστατικό – απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα, στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα και ώρα 20:00 ανεξάρτητα από τον αριθμό των παριστάμενων μελών.

Με τους καλύτερους χαιρετισμούς
το Διοικητικό Συμβούλιο