ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Αγαπητά μέλη,

Σύμφωνα με το καταστατικό του Ομίλου προκηρύσσεται Τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 1η Απριλίου 2019 και
ώρα 19:00, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου με θέματα:

- Οικονομικός Απολογισμός από 04/04/2018 έως
31/12/2018
- Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
- Προϋπολογισμός 2019

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 20:00, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό, απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στη Γ.Σ. είναι η οικονομική
τακτοποίηση μέχρι και το έτος 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

You may also like...

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide