ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΟΣ “NON STOP”

Αναθεωρημένη – ως προς τις σχετικές ημερομηνίες – προκήρυξη του αγώνος “ΧΑΛΚΙΔΑ – ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ -ΧΑΛΚΙΔΑ NON STOP”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ NON STOP