ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ “ΑΛΠΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 2019”

Την προκήρυξη του αγώνα “ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 2019”  θα την δείτε εδω.