ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ “ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 2017”

Δημοσιοποιείται η προκήρυξη του αγώνα “ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 2017”.

Για την καλύτερη και έγκαιρη προετοιμασία της διοργάνωσης, παρακαλούνται οι κυβερνήτες που προτίθενται να συμμετάσχουν, να δηλώσουν την συμμετοχή τους συνοδευόμενη από την λίστα μελών του πληρώματος το αργότερο μέχρι ώρας 21:00 της Τετάρτης 17 Μαίου 2017.

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 2017