Προκήρυξη και TIME LIMITS Αγώνα ΦΙΛΙΑ – Γ.ΒΑΤΙΚΑΛΟΣ 2024