ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ “NON STOP”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ:

ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ:

“ΜΠΟΥΡΤΖΙ – ΚΑΛΑΜΟΣ – ΜΠΟΥΡΤΖΙ”  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ NON STOP 2015