ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ¨ΑΛΙΒΕΡΙ 2018¨

Οδηγίες πλού αγώνα ¨Αλιβέρι 2018¨ 

τον χάρτη του αγώνα θα τον βρείτε εδώ.