ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Ι.Ο.Χ.

Όπως κάθε χρόνο η καθέλκυση των σκαφών του Ομίλου έχει προγραμματιστεί και θα πραγματοποιηθεί και φέτος το Σαββατοκύριακο μετά το Πάσχα 18 & 19 Απριλίου 2015. Υπενθυμίζεται στους κυβερνήτες η υποχρέωση έκδοσης των πιστοποιητικών των σκαφών τους, διαδικασία που έχει αναλάβει η γραμματεία του Ομίλου, εφ’ όσον προσκομίσετε τα απαραίτητα έγγραφα.

Θερμή παράκληση απευθύνεται σε όλους για την παρουσία σας ώστε να μην δημιουργηθούν καθυστερήσεις.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το Σάββατο 18/04 με την καθέλκυση των σκαφών που βρίσκονται πλησιέστερα στα γραφεία του Ομίλου. (Wien Übervista, ΙΟΛΗ, ΜΥΣΤΙΣ, ΑΛΜΥΡΑ, ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ, ΚΑΛΧΗ, GENESIS) και θα συνεχιστεί με κατεύθυνση τις εγκαταστάσεις του Τριγώνου. Πίνακας με τις παρούσες θέσεις των σκαφών στον χερσαίο χώρο θα βρίσκεται αναρτημένος στα γραφεία του Ομίλου.

Τονίζεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών να απομακρύνουν τα ικριώματα στερέωσης των σκαφών μετά την καθέλκυση, καθώς και η αποκομιδή κάθε είδους απορρίματος που προήλθε από την παραμονή του σκάφους στο χώρο.