ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σε εφαρμογή του άρθρου 13 του καταστατικού του Ομίλου το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου με θέματα:
• Οικονομικός Απολογισμός 2015
• Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
• Προϋπολογισμός 2016
• Ενημέρωση επί της εξέλιξης της διαδικασίας αναίρεσης των οικονομικών επιβαρύνσεων.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16/03/2016 και ώρα 19:00