ΕΝΤΥΠΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Σας υπενθυμίζουμε οτι στους αγώνες συμμετέχουν αθλητές που έχουν αθλητική ταυτότητα και κάρτα υγείας αθλητή.

Συνημμένα θα βρείτε την αίτηση για την έκδοση αθλητικής ταυτότητας καθώς και την κάρτα υγείας αθλητή.

Για την αθλητική ταυτότητα χρειάζεται συμπληρωμένη η αίτηση, ηλεκτρονική φωτογραφία στο email του ομίλου  (info@halkidasailing.gr) και η προσκόμιση της κάρτας υγείας με σφραγίδα Ιατρού. Το κόστος είναι 15€ για την πρώτη έκδοση ή 10€ για την ανανέωση της.

Περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία του ομίλου.

Αίτηση αθλητικής ταυτότητας pdf

Κάρτα υγείας Αθλητή pdf