ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι έχει προγραμματίσει την έναρξη

Προχωρημένης και Αγωνιστικής  Σχολής Ιστιοπλοϊας Ανοιχτής Θάλασσας.

Εγγραφές θα γίνονται δεκτές μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 2017

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 Μαρτίου 2017

Α! ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 06 Μαρτίου 2017

Α! ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΣΑ  ΚΥ 11 /12  Μαρτίου 2017

Εικόνα 086