ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ LASER