Δήλωση Συμμετοχής σε Ιστιοπλοικούς Αγώνες

Για την συμμετοχή σε αγώνες είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της συνημμένης Δήλωσης Συμμετοχής από τους κυβερνήτες.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ