ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ “ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 2019”

Τα αποτελέσματα της 1ης ιστιοδ.ρομίας θα τα βρείτε εδώ.

Τα αποτελέσματα της 2ης ιστιοδ.ρομίας θα τα βρείτε εδώ.

Τα αποτελέσματα overall θα τα βρείτε εδώ.