ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΙ Η ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ  ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 10 ΚΑΙ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.