ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2015

Η αναβολή του αγώνα “ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΥΡΙΠΟΥ 2015” του Ι.Ο.Χ. που η ημερομηνία διεξαγωγής του συνέπεσε με το δημοψήφισμα οδήγησε σε μερική τροποποίηση το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ομίλου.Δείτε παρακαλούμε τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων για την ερχόμενη περίοδο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2015 Rev.2