ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ “NON STOP”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ: ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ: “ΜΠΟΥΡΤΖΙ – ΚΑΛΑΜΟΣ – ΜΠΟΥΡΤΖΙ”   ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ NON STOP 2015