ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ “NON STOP”

Μετά την  εντολή της Υπηρεσιακής Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας Θρησκευμάτων περί αναστολής όλων των αθλητικών διοργανώσεων για τρείς (3) ημέρες από 19.09.2015 έως και 21.09. 2015 ο αγώνας NON STOP που είχε προγραμματισθεί για το Σάββατο 19.09.2015 αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα δηλαδή το Σάββατο 26.09.2015. Θα αναρτηθεί νέα προκήρυξη εντός της σήμερον. Γ.Γ.