Απαραίτητα έγγραφα για συμμετοχή σε Ιστιοπλοικό αγώνα λόγω Covid-19

Τα συνημμένα έγγραφα είναι απαραίτητα για την συμμετοχή σε Ιστιοπλοικούς αγώνες: 1. Έκδοση Αθλητικής Ταυτότητας ή η ανανέωση της σε περίπτωση που έχει λήξη. 2, Ύπαρξη Κάρτας Υγείας Αθλητή από καρδιολόγο ή πιστοποιημένο παθολόγο (η κάρτα αυτή είναι απαραίτητη για την αθλητική ταυτότητα) 3.Ιατρικό ιστορικό το οποίο συμπληρώνεται από ιατρό και παραμένει στο αρχείο του καθότι αποτελεί ιατρικό απόρρητο. 4. Ιατρική βεβαίωση από τον ιατρό […]